Wybrane problemy intertemporalne związane ze stosowaniem przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Tytuł (ang)
Selected intertemporal problems relating to mandatory disclosure of tax schemes (MDR)
Autorzy
Streszczenie (j. polski)

W artykule omówiono wybrane problemy intertemporalne związane z regulacjami dotyczącymi obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Przedmiotem analizy uczyniono w szczególności kwestie wzajemnej relacji obowiązku wstecznego raportowania schematów podatkowych, przewidzianego przez art. 28 ustawy nowelizującej oraz obowiązku raportowania na bieżąco schematów na podstawie znowelizowanych przepisów Ordynacji Podatkowej.

Streszczenie (j. angielski)

The article concerns selected intertemporal problems relating to application of polish regulations concerning mandatory disclosure of tax schemes (MDR). In particular author analyses relations between retrospective disclosure obligation and the obligation resulting from amended tax ordinance regulations binding as of 1 January 2019.