Aktualności

Numer 1/2018

Submitted by Admin on sob., 03/31/2018 - 12:15

Na stronie opublikowano pierwszy artykuł numeru 1/2018 w formacie pre-press.

Kolejny nabór do Praktyki Podatkowej

Submitted by Admin on sob., 06/24/2017 - 11:11

Ogłaszamy nabór do kolejnego numeru Praktyki Podatkowej.

Zgłoszone teksty zostaną opublikowane po zebraniu przez Redakcję wystarczającej ilości tekstów do opublikowania numeru. Istnieje możliwość zgłoszenia tekstu bazowo do Kwartalnika Prawo-Społeczeństwa-Ekonomia, będącego czasopismem punktowanym i jego przedruku w Praktyce Podatkowej.

Zasady wytyczne odnośnie do zgłaszanych tekstów dostępne są na specjalnej stronie

Wszystkie zgłoszenia będą uczestniczyły w konkursie ogłoszonym tutaj.

Nabór do numer Praktyki Podatkowej

Submitted by Admin on pt., 04/14/2017 - 07:18

Redakcja Praktyki Podatkowej ogłasza nabór artykułów do numeru 1/2017. Artykuły można zgłaszać do końca maja bieżącego roku.

Równocześnie Redakcja Praktyki Podatkowej ogłasza konkurs na najlepszy artykuł zgłoszony do numeru.

Nagrodą główną w konkursie jest gratyfikacja pieniężną w kwocie 500 zł.

Redakcja przewiduje również możliwość przyznania dalszych wyróżnień pieniężnych w kwocie 300 zł dla wybranych artykułów.

Zasady konkursu:
1. Przy ocenie tekstów brana będzie pod uwagę aktualność problemu badawczego, innowacyjność tematu a także poziom prowadzonego dyskursu naukowego. Istotna będzie również istotność opracowania dla praktyki.
2. Artykuły zgłoszone do czasopisma, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną opublikowane w kwartalniku.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie redakcji oraz osoby związane z wydawcą.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyznawania nagrody głównej jeżeli ilość tekstów zakwalifikowanych do druku nie przekroczy 5. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana łącznie z następnym numerem.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo przedłużenia naboru tekstów.

Nabór do pierwszego numeru czasopisma "Praktyka Podatkowa"

Submitted by Admin on pt., 09/23/2016 - 07:13

Stowarzyszenie Mage.pl ogłasza nabór do pierwszego numeru czasopisma naukowego "Praktyka Podatkowa". Termin zgłaszania tekstów: koniec października 2016 r. Wydanie pierwszego numeru czasopisma jest planowane na początku 2017 r.

Przyjmujemy teksty dotyczące problematyki stanowienia i stosowania prawa podatkowego.Tekst prosimy zgłaszać pod adresem mailowym: redakcja [at] praktykapodatkowa pl.

Sugerowana długość tekstu to ok. 1/2 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych). Stawiamy jednak na mierniki jakościowe a nie ilościowe akceptujemy więc zarówno tekst nieznacznie krótsze jak i dłuższe. Obowiązuję przypisy dolne, a także wymóg sporządzenia bibliografii załącznikowej według formatu Chichago. Zgłaszane tekst można bazować na szablonie formatowania