Zmiany w przepisach klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzące w życie w 2019 r.

Tytuł (ang)
Changes to the general tax anti-avoidance regulation (GAAR) introduced as of 1 January 2019
Autorzy
Streszczenie (j. polski)

W artykule omówiono kluczowe zmiany w przepisach materialnoprawnych klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. W tekście zestawiono treść implementowanych zmian między innymi z zapisami dyrektywy ATAD, którą wskazana nowelizacja wdraża, a także dokonano oceny zasadności i konstytucyjności poszczególnych elementów nowelizacji.

Streszczenie (j. angielski)

The article concerns changes to general tax anti-avoidance regulation (GAAR) introduced as of 1 January 2019. Author describes the most important amendments and compare their wording with ATAD directive. Additionally he evaluates whether the changes are in line with Polish constitution.