Skutki podatkowe, na gruncie podatku od towarów i usług, względnie bezskutecznej czynności cywilnoprawnej przenoszącej własność rzeczy

Tytuł (ang)
Tax consequences of relatively invalid civil law act transferring ownership on grounds of value added tax
Autorzy
Streszczenie (j. polski)

W artykule autor podejmuje próbę omówienia konsekwencji podatkowych w podatku od towarów i usług stwierdzenia względnej bezskuteczności czynności na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. W tekście zwrócono uwagę na istotne różnice występujące między skutkami prawnymi bezskuteczności orzeczonymi we wskazanych typach postępowań, wywodząc iż ma to wpływ na zasady opodatkowania VAT rozliczeń związanych z bezskutecznością.

Streszczenie (j. angielski)

The article concerns value added tax consequences of relative invalidity of a civil law act which may be adjudicated on civil code, insolvency law and restructuring law. Author points out to the differences between legal effect of relative invalidity in given proceedings, claiming that this difference affects VAT results of the transactions resulting from a invalid civil law act.