Nabór do numer Praktyki Podatkowej

Submitted by Admin on pt., 04/14/2017 - 07:18

Redakcja Praktyki Podatkowej ogłasza nabór artykułów do numeru 1/2017. Artykuły można zgłaszać do końca maja bieżącego roku.

Równocześnie Redakcja Praktyki Podatkowej ogłasza konkurs na najlepszy artykuł zgłoszony do numeru.

Nagrodą główną w konkursie jest gratyfikacja pieniężną w kwocie 500 zł.

Redakcja przewiduje również możliwość przyznania dalszych wyróżnień pieniężnych w kwocie 300 zł dla wybranych artykułów.

Zasady konkursu:
1. Przy ocenie tekstów brana będzie pod uwagę aktualność problemu badawczego, innowacyjność tematu a także poziom prowadzonego dyskursu naukowego. Istotna będzie również istotność opracowania dla praktyki.
2. Artykuły zgłoszone do czasopisma, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną opublikowane w kwartalniku.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie redakcji oraz osoby związane z wydawcą.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyznawania nagrody głównej jeżeli ilość tekstów zakwalifikowanych do druku nie przekroczy 5. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana łącznie z następnym numerem.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo przedłużenia naboru tekstów.