Hipoteza normy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania

Autorzy
Streszczenie (j. polski)

Artykuł stanowi próbę omówienia hipotezy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania i wskazania w jakich przypadkach znajdzie ona zastosowanie. Autor opisuje w nim kolejne warunki, które muszą być spełnione by organy mogły zastosować klauzulę do działań podatnika zmierzających do unikania opodatkowania. W publikacji wskazano na niejasny charakter licznych elementów hipotezy normy, który może rodzić niebezpieczeństwo arbitralnego stosowania uchwalonych przepisów przez władze podatkowe.

Streszczenie (j. angielski)

The article describes situations in which polish general anti avoidance rule may be applied to the tax payers actions. Author discusses conditions that must be met for the tax authorities to disregard tax effects of activities aimed at tax evasion. In addition he points out to the ambiguities in GAAR norm wording, claiming that they lead to risk of the regulation being applied arbitrarily.

Słowa kluczowe (j. angielski)